Endring i rutiner i Norge

Alt som dekker nyheter som har med import å gjøre havner her.

Moderator: frkglad

Post Reply
User avatar
Ole Reidar
Administrator
Posts: 1876
Joined: Thu 19 Jul 2007, 19:04
Location: Førde

Endring i rutiner i Norge

Post by Ole Reidar »

Etter at avgiftsberegningen gikk over til å være basert på utslipp er rutinene her i Norge forandret. Tidligere kunne Tollvesenet regne ut engangsavgiften basert på Tysk vognkort. Nå må bilen inn til forhåndsgodkjenning hos en trafikkstasjon først. Her blir alle data på bilen lagt inn. Deretter kan Tollvesenet regne ut engangsavgiften.

Dette medfører følgende løype som man må gjennom før registrering:

- Betale mva hos Tollvesenet.
- Bil til forhåndsgodkjenning hos Trafikkstasjon
- Betale engangsavgift til Tollvesenet
- Hente skilter ved Trafikkstasjon

For oss som bor på et sted der det er litt geografisk avstand mellom Tollvesenet og nærmeste Trafikkstasjon så betyr dette at de nye reglene har gjort det mer tungvindt enn hva det var tidligere!
Post Reply